ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2559    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเรีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด วิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ 
       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  มีความประสงค์จะขอเปิดประชุมสภาวิสามัญสมัยสมัยที่ ๒/๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ กัยายน ๒๕๕๙  เพื่อพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ระจำปี ๒๕๕๙ นั้น  นายอำเภอจึงขอเรียกประชุมสภา อบต.คำโต
รายงานผลสรุปบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด ประจำเดือน สิงหาคม 2559 
                          ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนดได้จัดทำรายงานสรุปบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2559 ในการรับฝากเลินสมทบกองทุนฯ และการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกั
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศดังกล่าวเพื่อใช้ังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไฮ หมู่ 3...     จำนวนผู้เข้าชม 4471 ครั้ง
ราคากลางห้องน้ำบริการประชาชนสูงชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง
รายงานผลสรุปบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด ประจำเดือน สิงหาคม 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขอทำบัตรใหม่/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ...     จำนวนผู้เข้าชม 6755 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด...     จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 1039 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.คำโตนด...     จำนวนผู้เข้าชม 1584 ครั้ง
ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิก...     จำนวนผู้เข้าชม 1994 ครั้ง
ประกาศเตือนภัยกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ล...     จำนวนผู้เข้าชม 2377 ครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยว เขต อบต.เสิงสาง...     จำนวนผู้เข้าชม 2517 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.3 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบ
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.9 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบ
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ม.2 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบ
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
   สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ปี 2559 ของ อบต.คำโตนด วันที่ 21-23 กันยายน 2559  ...
โครงการคืนพยุงสู่ป่า เยาวชนอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เดินตามวิถีพ่อหลวง ...
 โครงการธนาคารขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปี 2559 ...
 โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  

จดหมายข่าว อบต.คำโตนด ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554          ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555        ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555           ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555          ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555
ฉบับที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555          ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555

จดหมายข่าว อบต.คำโตนด ปีที่ 2
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  พ.ศ.2555      ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2555 
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม  พ.ศ.2556                            ฉบับที่ 4  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556 
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2556             ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


จดหมายข่าว กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
จดหมายข่าว กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  

 รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

รายงานการเงินกองทุนฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 download

 
นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
 
นายเจษฎา เทียนน้อย
ปลัดอบต.คำโตนด


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.145.55.135
คุณเข้าชมลำดับที่ 155,780

ร่วมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
*
Tel : *  Fax : -
Email : *
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.