ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี


กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2560
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
;

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ...
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ...
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเข้าร่วมประเพณีวันไหลรวมใจประจันตคาม วันที่ 13 เมษายน 2560 ...
 การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปั ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำโตนด 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำโตนดเรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำโตนด เมื่อวันที่ 9 กันยายน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด เรื่อง รายงานผลสรุปบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด ประจำเดือน สิงหาคม 2560 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ...     จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้...     จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต...     จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง
ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้...     จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.เตย...     จำนวนผู้เข้าชม 319 ครั้ง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอบต.พระเจ้า มอบโดยนายกอง...     จำนวนผู้เข้าชม 367 ครั้ง
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4,5,6 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 511 ครั้ง
โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านคำเกิ่ง ม.9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตลาดนัด หมู่ที่ 5 ตำบลคำโตนด
   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
   ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำเนินไก่เส่า หมูที่ 18 ตำบลคำโตนด
   ประกาศราคากลางโครงการขุดสระน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ 15 ตำบลคำโตนด
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
การจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  

 นายสุชาติ  เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  ได้ร่วมทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ ๑.กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ๒.กิจกรรมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

 
นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
 
นายเจษฎา เทียนน้อย
ปลัดอบต.คำโตนด

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.156.42.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 282,415

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836  Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.