หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมชาย มากสุข
ประธานสภา อบต.คำโตนด
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสมนึก ทองคำรักษ์
รองประธานสภา อบต.คำโตนด
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 1


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 1


นางสมเพียร กงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 2
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางปัทมา ล้อมเวียง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 2
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 3


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 3


นายอ้ม ช่วยนึก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 4
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 4


นายประเสริฐ โพนน้อย
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 5
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางทองใบ กะนิโก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 5
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางสมบูรณ์ บริสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 7
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 7


นายบุญธรรม ประกอบผล
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 6
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายเสมียน ทียนเพลิง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 6
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสมญา มุ้งบัง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 8
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสาคร แสะสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางสาวสายรุ้ง ตงฉิน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 9
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางฐิติมา ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 9
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายทองล้วน หินโทน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 10
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายประจักษ์ บิณฑบาตร์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 10
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายบัณฑิตย์ ศรีเคน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 11
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 11


นางอัมพร ล้วนศรี
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 12
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสนอง เสาะด้น
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 12
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายจำปี ธรรมเจริญ
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 13
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางสุภาพ ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา อบต. คำโตนด หมู่ 13
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายประสงค์ ขยันคิด
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 14
โทรศัพท์ : 037-218-836


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 14


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 15


ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพงษ์ ชาญชัย
สมาชิกสภาองค์ อบต.คำโตนด หมู่ 15
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางณัชชา กำเนิดแขก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 16
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสมาน อาทร
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 16
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสมนึก ทองคำรักษ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 17
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางจันตนา หินโทน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 17
โทรศัพท์ : 037-218-836


นางอุบล ศิริพันธ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 18
โทรศัพท์ : 037-218-836


นายสนธยา สิทธิปัญญาพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 18
โทรศัพท์ : 037-218-836
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,410

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.