หัวข้อหลัก
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายณรงค์ศักดิ์ พิลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปกิด เกียรติประดับ
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกชัยวิรัช คงโคกแฝก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางจันทร์หอม สุวรรณกุล
นักจัดการงานทั่วไป


นายวิศรุส ไพโรจน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายสุทธิ์ใจ ชัยจำ
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยบดินทร์ ค้ำชู
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกนกวรรณ การินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกิติศักดิ์ ลาโว
พนักงานตกแต่งสวน


นายจำลอง กลางหน
พนักงานดับเพลิง


นายพยุง อิ่มพร
พนักงานดับเพลิง


นายสมัคร ตรงฉิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายไพบูลย์ ทองทิพย์
พนักงานขับรถยนต์


นายมุงคุณ อุดมทรัพย์
จ้างเหมาบริการ


นางกุล ล้อมเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพัฒนชาติ ช่างกลึง
จ้างเหมาบริการ


นายสมพร มั่นอินทร์
นักการภารโรง
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.205.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 658,732

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.