ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน  


นายสฤษดิ์ ศรีปราชญ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนา


นายกฤษดา ช่างต่อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบุตรเคียน


นางดวงพร เดชสุภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเนินตำแย


นายสามารถ วาระโว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 บ้านเนินม่วง


นายประภากร ประทังคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำเลียบ


นายสังข์ทอง มุ้งบัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองคีม


นายวิชาญ เดชสุภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านมะกอกแก้ว


นายไพรสาร ทุมมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกำแพง


นางสาวบุญช่วย เชื้อทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินมะไฟ


นายพัสณวัส บุญธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสบก


นายจำปี เข้าคลอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองคุ้ม


นางสาวพจนา ไชยจำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง


นายบัญชา กองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเอี่ยน


นางสาวธนัฐฐา สง่าเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินแดง


นายวิชัย พร้อมจิตต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเนินสูงใต้


นางสาวสุภัตรา แสงสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองกวาง


นายณัฐพล ตงฉิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านเนินสูงเหนือ


นายไพรวัล ชัยจำ
กำนันตำบลคำโตนด
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,018

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.