ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  


นายสุชาติ เดชสุภา
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


ร้อยเอกมงคล รุพันธ์
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด คนที่ ๑


นางอุบล ศิริพันธ์
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด คนที่ ๒


นายประสงค์ ขยันคิด
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นางจันตนา หินโทน
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสบก
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายวิรัช เข้าครอง
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นางพัชรี ทารัตน์
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายจำปี เข้าคลอง
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นางสาวบุญช่วย เชื้อทอง
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายวิชาญ เดชสุภา
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายทองดา สมวาที
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายธงชัย รติรัตนสูติ
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด/ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


นายเจษฎา เทียนน้อย
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจันตคาม
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด


สาธารณสุขอำเภอประจันตคาม
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 619,112

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.