ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด 

สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด  


นางดวงพร เดชสุภา
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางสาวสะแอ๋ว กงแก้ว
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด คนที่ ๑


นายบุญชู แม่นปืน
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด คนที่ ๒


นางพัชรีรัตน์ ยวงสะอาดธนา
เลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางพูลทรัพย์ แลพวง
เหรัญญิกสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายวิรัช เข้าครอง
นายทะเบียนสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายประยูร ศักดิ์กุ
ปฏิคมสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายทศพร แสงเพ็ชร
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางทองก้อน แสงอ่อน
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางอำนวย ผลาหาญ
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางจวน ทุมมี
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางนิตยา เชิงกาน
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางจำนัน บัวดอก
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางนงนภัส ปักษี
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางสมัย ใจประเสริฐ
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายสมอ ออมสิน
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางพัชณีย์ คัฒจันทร์
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางกมลทิพย์ ทองคำรักษ์
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นางไพลิน ทุมมี
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายวิจิตร คล่องใจ
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด


นายคำ ราชบุตร
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 619,096

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.