ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  


นายสุชาติ เดชสุภา
ประธานคณะทำงาน


นายเก๋ง มุ่งอาษา
รองประธานคณะทำงาน


นางจันตนา หินโทน
คณะทำงาน


นางนิยม สิทธิมงคล
คณะทำงาน


นายสนอง เสาะด้น
คณะทำงาน


นางดวงพร เดชสุภา
คณะทำงาน


นางสีดา ฝากกาย
คณะทำงาน


นายวิฑูรย์ เสาะด้น
คณะทำงาน


นางวันเพ็ญ แช่มสา
คณะทำงาน


นางฮวย อุทิศ
คณะทำงาน


นายวิรัช เข้าครอง
คณะทำงาน


นางนภาพร ตระกูลป้อง
คณะทำงาน


นายอัครชัย กลักย้อม
คณะทำงาน


นางกมลทิพย์ ทองคำรักษ์
คณะทำงาน/เหรัญญิก


นางสุภาวดี มุ่งอาษา
คณะทำงาน/เลขานุการ


นางสาวสุภัตรา แสงสุข
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,080

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.