ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นายธงชัย รติรัตนสูติ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรรุ่ง สุรพรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.2)


นางสุมาลี วิบูลย์เลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวขวัญณภา พอดี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวสุดใจ เกียงยี่หว้า
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.2)


นางทองพิน มีชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)


นางสาวสุกานดา อินธิสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิราวรรณ มุ้งบัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจินตนา เชื้อทอง
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปิยนุช ศรีเคน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,110

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.