หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล หลักสูตร“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”                                                  

นายกกล่าวเปิดโครงการ

การบรรยาย หัวข้อแนวทางการดำเนินการและการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข โดย นายทวน พวงแก้ว ผอ.รพ.สต.ทุ่งสบก

การบรรยาย หัวข้อแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ว่าที่ร้อยตรีจารุวัฒน์ บุญคุ้ม นักวิชาการเกษตรอำเภอประจันตคาม

รับฟังการบรรยาย หัวข้อการบริหารกิจการโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

มอบของสมนาคุณให้ตัวแทน อบต.ดอนแก้ว ท่านปลัด อบต.ดอนแก้ว

ปลัด อบต.ดอนแก้ว บรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการขยะชุมชน

คณะผู้บริหาร อบต.ดอนแก้วถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงาน อบต.คำโตนด

รับฟังการบรรยาย หัวข้อการส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การลงพื้นที่เพาะเลี้ยงกบ

ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

มอบของสมนาคุณให้ตัวแทนสถานที่ศึกษาดูงาน

ตัวแทนวิทยากรร่วมถ่ายภาพกับคณะศึกษาดูงาน อบต.คำโตนด

การศึกษาดูงาน หัวข้อเกษตรปลอดสารในชุมชนเมือง และการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

แปลงสาธิตเกษตรปลอดสาร

คณธศึกษาดูงานทดลองปฏิบัติจริง

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การประกอบอาชีพเกษตรปลอดสารในชุมฃนเมือง เขตเทศบาลนครเชียงราย

เยี่ยมชมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดงานเชียงรายดอกไม้สวย
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 829,295

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.