ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล หลักสูตร“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”                                                  

นายกกล่าวเปิดโครงการ

การบรรยาย หัวข้อแนวทางการดำเนินการและการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข โดย นายทวน พวงแก้ว ผอ.รพ.สต.ทุ่งสบก

การบรรยาย หัวข้อแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ว่าที่ร้อยตรีจารุวัฒน์ บุญคุ้ม นักวิชาการเกษตรอำเภอประจันตคาม

รับฟังการบรรยาย หัวข้อการบริหารกิจการโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

มอบของสมนาคุณให้ตัวแทน อบต.ดอนแก้ว ท่านปลัด อบต.ดอนแก้ว

ปลัด อบต.ดอนแก้ว บรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการขยะชุมชน

คณะผู้บริหาร อบต.ดอนแก้วถ่ายภาพร่วมกับคณะศึกษาดูงาน อบต.คำโตนด

รับฟังการบรรยาย หัวข้อการส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การลงพื้นที่เพาะเลี้ยงกบ

ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

มอบของสมนาคุณให้ตัวแทนสถานที่ศึกษาดูงาน

ตัวแทนวิทยากรร่วมถ่ายภาพกับคณะศึกษาดูงาน อบต.คำโตนด

การศึกษาดูงาน หัวข้อเกษตรปลอดสารในชุมชนเมือง และการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

แปลงสาธิตเกษตรปลอดสาร

คณธศึกษาดูงานทดลองปฏิบัติจริง

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การประกอบอาชีพเกษตรปลอดสารในชุมฃนเมือง เขตเทศบาลนครเชียงราย

เยี่ยมชมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดงานเชียงรายดอกไม้สวย
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 619,091

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.