หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง 2564เปิดอ่าน
     ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.2564เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าปก)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด รื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าปก)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานงบกลาง)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานการรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานบริหารงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1)เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,409

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.