ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 2.2 โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆจังหวัดปราจีนบุรี หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 2.1 โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนที่ 1 บทนำ)เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าปก-คำนำ-สารบัญ)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,107

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.