ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ข้อบัญญัติ อบต.คำโตนด 
ข้อบัญญัติ อบต.คำโตนด
ข้อบัญญัติ อบต.คำโตนด  
     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     14.การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     13.การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556เปิดอ่าน
     12.การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     11.การกำหนดค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเปิดอ่าน
     10.การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2552เปิดอ่าน
     9.การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552เปิดอ่าน
     8.การควบคุมตลาด พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     7.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ..2555เปิดอ่าน
     6.การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     5.การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553เปิดอ่าน
     4.การควบคุมตลาด พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     3.ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 ประเภทดิสโก้เทค และคาราโอเกะเปิดอ่าน
     2.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     1.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551เปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,068

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.