หัวข้อหลัก
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     คำสั่ง อบต. 
คำสั่ง อบต.
คำสั่ง อบต.  
     คำสั่งมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งให้พนักงานจ้างฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ต.ค.2563)เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 968,348

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.