หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     คำสั่ง อบต. 
คำสั่ง อบต.
คำสั่ง อบต.  
     คำสั่งมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเปิดอ่าน
     คำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งให้พนักงานจ้างฯ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ต.ค.2563)เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,094

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.