หัวข้อหลัก
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     ประกาศ อบต. 
ประกาศ อบต.
ประกาศ อบต.  
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกอีกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเปิดอ่าน
     เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.คำโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง รักสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศ รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคะแนนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ระดับดีมากเปิดอ่าน
     ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง กำหนดการลงเวลาปฏิบัติราชการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของ อบต.คำโตนดเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 968,340

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.