ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
     13. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     12. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     11. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     10. แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     9. แบบคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     8. แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร. ศูนย์อาสาสมัคป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     7. แบบขอความอนุเคราะห์ น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     6. แบบขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจำปี พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     5. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     4. ใบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3. คำร้องขอยกเลิกบริการจัดเก็บขยะเปิดอ่าน
     2. คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะเปิดอ่าน
     1. คำร้องขอถังรองรับขยะเปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,090

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.