หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     การเลือกตั้ง อบต.คำโตนด 
การเลือกตั้ง อบต.คำโตนด
การเลือกตั้ง อบต.คำโตนด  
     ประกาศ คำแถลงนโยบายของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     คำสั่งอำเภอประจันตคาม แต่งตั้งประธานสภาฯและรองประธานสภา อบต.คำโตนดเปิดอ่าน
     ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คำโตนดและสมาชิกสภา อบต.คำโตนดเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2564เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ชุดข้อมูลความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ กกต. เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.เปิดอ่าน
     ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.คำโตนด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
     ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.คำโตนด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.117.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,106,269

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.