หัวข้อหลัก
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  
      

        ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  (ศบค.)ได้ประกาศให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด    จึงต้องดำเนินการเพื่อยกระดับมาตราการต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุม มิให้แพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด       จึงขอปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่า            จะมี  การเปลี่ยนแปลง ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
วันที่ประกาศ : 2564-01-07
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.205.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 658,698

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.