ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  
  ระบบบริการพื้นฐาน        

 ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง
สภาพถนนปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด  มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน 33 ห่างจากกรุงเทพมหานคร  180 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33, 305 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 67 กิโลเมตร ถึงชายแดนกัมพูชา ระยะทาง 146 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านพื้นที่ตำบลคำโตนด จากบ้านเกาะพอก หมู่ที่ 7 บ้านเนินตำแย หมู่ที่ 3 บ้านบุตะเคียน หมู่ที่ 2 และบ้านคำเลียบ  หมู่ที่ 5  สำหรับถนนภายในพื้นที่ตำบลคำโตนดส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ตามลำดับ
 
2. ทางรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการขบวนรถโดยสาร (รถธรรมดา) จากกรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี ทั้งหมด 5 ขบวน เริ่มเวลา 05.55 น.  08.00 น. 13.05 น. 15.25 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 17.40 น. โดยมีสถานีรถไฟ ดังนี้  คือ
- อำเภอบ้านสร้าง ได้แก่ สถานีบ้านสร้าง หนองนาข้าว
- อำเภอเมืองปราจีนบุรี  ได้แก่ สถานีปราจีนบุรี  โคกมะกอก
- อำเภอประจันตคาม  ได้แก่ สถานีประจันตคาม หนองแสง  ดงบัง
- อำเภอกบินทร์บุรี  ได้แก่ สถานีกบินทร์บุรี 
 
3. การไฟฟ้า
รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาประจันตคาม ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลคำโตนด
 
4. การประปา
ปัจจุบันการประปาภายในตำบล รับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่.1 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ แบบขนาดใหญ่จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.2 มีระบบประปาบาดาล แบบขนาดเล็กจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ แบบขนาดใหญ่จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.3 มีระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ที่ แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 1 ที่ แบบขนาดกลางจำนวน 1 ที่
หมู่ที่.4 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.5 มีระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ที่ แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 3 ที่ แบบขนาดใหญ่จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.6 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ 
หมู่ที่.7 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 4 ที่ แบบขนาดใหญ่จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.8 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ 
หมู่ที่.9 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบขนาดกลางจำนวน 1 ที่
หมู่ที่.10 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 3 ที่ แบบขนาดใหญ่จำนวน 2 ที่
หมู่ที่.11 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ 
หมู่ที่.12 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่ 
หมู่ที่.13 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 3 ที่ 
หมู่ที่.14 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ แบบถังแชมเปญ จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.15 มีระบบประปาบาดาล แบบถังกลมสูงจำนวน 1 ที่  แบบขนาดใหญ่จำนวน 1 ที่
หมู่ที่.16 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 2 ที่
หมู่ที่.17 มีระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ จำนวน 1 ที่ 
หมู่ที่.18 มีระบบประปาบาดาล แบบหอถังสูงจำนวน 1 ที่ 
 
5. โทรศัพท์
ในเขตตำบลคำโตนด มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, CAT


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2019-06-21

ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,103

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.