หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  
  สภาพทางสังคม        

 สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดมีสถานศึกษาทั้งหมด 7 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น
        1.1 ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   การพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตตำบลคำโตนดมีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
        1.2 ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม (ขยายโอกาส)  โรงเรียนวัดทุ่งสบก  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง  
        1.3 ระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสุวรรณวิทยา (ม.1 – ม.6)
 
2. สาธารณสุข
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล  จำนวน  3 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสบก
 
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในตำบลคำโตนดมีสถานีตำรวจ (สายตรวจตำบล) จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้
- ตั้งอยู่ที่บ้านคำเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2019-06-21

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.117.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,106,441

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.