ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  
  สภาพทางเศรษฐกิจ        

 ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร
2. การปศุสัตว์
3. การบริการ
4. การท่องเที่ยว
5. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
6. แรงงาน
 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   1.1 ข้อมูลด้านการเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลคำโตนด  ได้แก่ มันสำปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส ข้าว ไผ่ตง ฯลฯ
   1.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร/หรือน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค มีคลองจำนวน 9 คลอง และมีสระน้ำจำนวน 12 สระ
   1.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สิ่งประดิษฐ์จากเถาวัลย์  ใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพเสริมโดยการหาเถาวัลย์ มาดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์ตามแต่ตลาดต้องการ เช่น ทำตะกร้า,ทำโคมไฟ และอื่นๆ ฯลฯ


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2019-06-21

ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,016

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.