หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2558 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2557 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2554 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับประเทศ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับภาคตะวันออก 
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระดับภาคตะวันออก 
     
รางวัลผู้บริหารแห่งปี ประจำปี 2557 “CEO Thailand Award 2014” โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระดับประเทศ 
     
รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์ ประเภท ประชาชนทั่วไป มหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระดับภาคตะวันออก 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2556 
     
ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมสนับสนุนบริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬานักเรียน ให้เป็นสมบัติของ เขตคุณภาพประจันตคาม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
     
เกียรติบัตรเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ 86 พรรษาฯ” ประจำปี 2556 
     
รางวัลเกียรติยศดีเด่นในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลต้นแบบการดำเนินโครงการนวัตกรรมคนไทยใจอาสาดีเด่น (Good Practice) ปีงบประมาณ 2555 
     
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคำโตนด ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2555 
     
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556 
     
โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555 
     
ประเพณีทำบุญสู่ขวัญข้าว ได้รับเลือกให้เป็นรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ด้านประเพณี ระดับอำเภอ 
     
รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 
     
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำโตนด 
      ดำเนินการโครงการกองทุนฯ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโตนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งสบกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเนินสูง ได้จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน พ.ศ .๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,237

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.