ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
โครงสร้าง อบต.คำโตนด
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างกองสาธารณสุขฯ
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองคลัง
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ศักยภาพของ อบต
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ศักยภาพการคลังของ อบต.
วิสัยทัศน์ อบต.คำโตนด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลหมู่บ้าน
แผนที่ตำบลคำโตนด
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนฯ
แผนอัตรากำลัง
สายตรงผู้บริหาร
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กระดานการสนทนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
ที่มาและวัตถุประสงค์
งานบริหารบุคคล
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบต.
ประกาศ อบต.
รายงานการประชุม
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ข้อบัญญัติ และคำสั่ง อบต.
องค์ความรู้
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
คู่มือการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
กิจการสภา
รายงานการประชุม
ประกาศ
อบต.ในเครือข่าย
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,027

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.