ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลคำโตนด

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ศักยภาพของ อบต
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ศักยภาพการคลังของ อบต.
วิสัยทัศน์ อบต.คำโตนด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลหมู่บ้าน
แผนที่ อบต.คำโตนด
แผนที่เดินทางมา อบต.คำโตนด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
โครงสร้าง อบต.คำโตนด
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อหลัก
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนฯ
แผนอัตรากำลัง
การประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อหลัก
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
ช่องทางการติดต่อ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กระดานการสนทนา
ถามตอบ กับ อบต.คำโตนด
ผลการพิจารณา E-service
หัวข้อหลัก
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
ที่มาและวัตถุประสงค์
หัวข้อหลัก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบต.
ประกาศ อบต.
รายงานการประชุม
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หัวข้อหลัก
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ข้อบัญญัติ และคำสั่ง อบต.
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
คู่มือการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะประจำผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
รายงานการประชุม
ประกาศ
สถิติผู้มาใช้บริการ อบต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
การเลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service
เมนูทางขวา
รายจ่ายสถานะการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายเงิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ยุติธรรมตำบล
กล่องแสดงความคิดเห็น
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ อบต.คำโตนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
คู่มือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ควบคุมภายใน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือสำหรับประชาชน
การประเมิน ITA
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรม
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคำโตนด
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินและถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ
โรงพยาบาลประจันตคาม
สปสช
สสจ.ปราจีนบุรี
สสอ.ประจันตคาม
งานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ
ข้อมูลเหตุรำคาญ
ข้อมูลขยะมูลฝอย
ข้อมูลสุนัขและแมว
สำรวจข้อมูลผักตบชวา
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี
อบจ.ปราจีนบุรี
ชมรมคนเทศบาล
ตำรวจภูธร จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ตลาดงานกรมจัด
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
Line เรารักคำโตนด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ถาม-ตอบ
กระดานสนทนา
ช่องรับฟังความคิดเห็น
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,940,429

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.